Tuesday, November 3, 2015

The Virgin in 1961 in Garabandal: “After a major Synod will come soon Warning ‘ {Video}

The Virgin in 1961 in Garabandal: “After a major Synod will come soon Warning ‘ {Video} | WHAT IS GARABANDAL?DE MAAGD IN 1961 IN GARABANDAL: ‘NA EEN BELANGRIJKE SYNODE ZAL SPOEDIG DE WAARSCHUWING KOMEN’

The Virgin in 1961 in Garabandal: “After a major Synod will come soon Warning ‘
Moeder Nieves Garcia onthulde eind oktober 2015 welke bijzonderheden de H. Maagd in 1961 in Garabandal had gezegd omtrent de Waarschuwing. Maria vertelde Conchita dat na een belangrijke Synode spoedig de Waarschuwing zou komen. Toen Conchita dit aan haar tante vertelde vroeg ze of ze het had over het Vaticaans Concilie (dat toen bezig was). Ze zei: “Nee, de Maagd sprak niet van een Concilie,  maar van een Synode en ik denk dat de Synode een klein concilie is.” Het is onmogelijk voor een 12-jarig meisje om zomaar zonder kennis over een Synode te spreken, dat toen niet bestond (er was geen Synode bezig noch gepland). Moeder Garcia voegde eraan toe dat ze deze informatie verkreeg van vader Rafinel die het hoorde van vader Pesquera die de sommige van de eerste boeken over Garabandal schreef.
[Google Translate]
The Virgin in 1961 in Garabandal: “After a major Synod will soon come Warning ‘on CRUSADER BY 01.11.2015 • (0) Mother Nieves Garcia unveiled late October 2015 which details the Virgin had in 1961 said about Garabandal the warning. Mary told Conchita that should come soon after a major Warning Synod. When this Conchita told her aunt she asked whether she was talking about the Vatican Council (which was then busy). She said, “No, the Virgin did not speak of a council, but a synod and I think that the Synod is a small council.” It is impossible for a 12-year-old girl to speak simply without knowledge of a Synod that did not exist (there was no busy nor Synod planned). Mother Garcia added that she obtained this information from Rafinel father who heard father Pesquera who wrote some of the first books on Garabandal.No comments:

Post a Comment

Please no anonymous comments. I require at least some way for people to address each other personally and courteously. Having some name or handle helps.

Note: Only a member of this blog may post a comment.